Zadzwoń do nas Napisz do nas

Zmiany w przepisach i procedurach w roku 2018

Przedstawiamy podsumowanie kluczowych zmian w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2018.

Szanowni Państwo,

 

rok 2018 przynosi szereg zmian w zakresie przepisów podatkowych oraz związanych z zatrudnianiem pracowników. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych naszym zdaniem zmian, o których powinni Państwo być świadomi. Oczywiście nie wyczerpuje to całego katalogu zmian, które weszły z dniem 01 stycznia 2018 lub wejdą do stosowania w najbliższym czasie – o pozostałych będziemy Państwa informować w sposób indywidualny – jeśli będą miały one zastosowanie do Państwa działalności.

 

 1. Jednolity plik kontrolny.  W 2018 roku nawet najmniejsi podatnicy VAT mają obowiązek przekazywać Jednolity Plik Kontrolny. Za pośrednictwem bramki, udostępnionej przez resort finansów przekazaniu podlegać będą rejestry transakcji VAT. Natomiast od lipca 2018 na wezwanie urzędu przesłaniu w formie Jednolitego pliku kontrolnego podlegać będą księgi handlowe, wyciągi bankowe czy też wyciągi magazynowe.
 2. Kwota wolna w 2018.  Z dniem 1 stycznia 2018 ulega podwyższeniu kwota wolna od podatku z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Na tej zmianie zyskają najsłabiej zarabiający. Utrzymano natomiast kwotę wolną od podatku dla dochodów od 13 tys. zł a  85 tys. 528 zł. – wyniesie ona 3091 zł.
 3. Limit jednorazowej amortyzacji. Od 2018 roku podwyższono limit jednorazowej amortyzacji. Składniki majątku do 10 tys. zł można zaliczyć w koszty podatkowe w miesiącu oddania ich do użytkowania.
 4. Zaliczka na podatek do 1000 zł nieobowiązkowa. Nie trzeba płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1 tys. zł.
 5. Mechanizm podzielonej płatności (Split payment). Od 1 lipca zacznie funkcjonować mechanizm podzielonej płatności. Polegać on będzie na dokonaniu płatności na dwa rachunki bankowe. Zapłata za towar lub usługę (odpowiadająca wartości sprzedaży netto) jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób. Natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie VAT, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – tzw. rachunek VAT.
 6. Przepisy o STIR. Od 2018 roku Krajowa Administracja Skarbowa ma możliwość blokowania kont bankowych przedsiębiorstw, które wykorzystują rachunki bankowe do oszustw podatkowych.
 7. Wydzielenie w podmiotach CIT przychodów z zysków kapitałowych. Koszty związane z nabywaniem udziałów i akcji lub związane z przekształceniami będą rozliczane osobno w stosunku do pozostałych rozliczeń operacyjnych. W efekcie dochód jednostki stanowić będzie sumę dochodów z działalności bieżącej oraz z zysków kapitałowych.
 8. Zmiana opodatkowania przychodów z najmu. Stawkę ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu można stosować do przychodów z tego źródła nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Przewidziano ponadto wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł.
 9. Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy opłacają składki ZUS na nowych zasadach – jednym przelewem na indywidualny numer rachunku. Jeśli przedsiębiorca ma zaległości w ZUS, to zasada, zgodnie z którą wpłata ma pokrywać najstarszą należność, może spowodować zadłużenie za bieżący okres. Ta zmiana może mieć wpływ na możliwość ubiegania się w PFRON o refundację składek na ubezpieczenia społeczne bądź dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 
 10. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 złotych brutto. Wzrosła też minimalna stawka godzinowa od umów zlecenie  z 13 do 13,70 zł brutto.
 11. W 2018 roku kosztem uzyskania przychodu będzie wynagrodzenie małżonka świadczącego pracę na rzecz przedsiębiorstwa.
 12. Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać unijne Rozporządzenie RODO dotyczące przetwarzania danych osobowych. Zalecane jest podjęcie działań dostosowujących Państwa przedsiębiorstwa do wymagań ww. rozporządzenia. W zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników aktualnie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, precyzujące obowiązki i uprawnienia pracodawcy względem przetwarzania danych osobowych pracowników. Zaznaczamy, iż dane osobowe pracowników mogą nie być jedynymi przetwarzanymi danymi osobowymi w Państwa firmach – mogą one też dotyczyć Klientów, potencjalnych pracowników (kandydatów do pracy) lub innych osób.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami