Zadzwoń do nas Napisz do nas

Gorzów Biuro rachunkowe SOLID Cennik Dobra Księgowość

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem naszych usług.

Przypominamy! Pierwszy miesiąc obsługi księgowo-kadrowej GRATIS!

Pełna księgowość

Miesięczna pełna obsługa firmy:

 

 • do 30 dokumentów: 500,00 zł netto
 • od 30 do 50 dokumentów: 700,00 zł netto
 • od 50 do 100 dokumentów: 1000,00 zł netto
 • każde kolejne 20 dokumentów powyżej 100: 50,00 zł netto

 

 

Faktury zagraniczne liczymy podwójnie (zarówno zakupowe, jak i sprzedażowe). Każde 5 pozycji na wyciągu bankowym i raporcie kasowym liczymy jako jeden dokument księgowy. Dokument rozumiany jest jako dekret księgowy. Klient umożliwi import wyciągów bankowych. Oferta dotyczy podmiotów o obrocie do 1 mln zł rocznie. W przypadku obrotu większego niż 1 mln zł rocznie cena obsługi księgowej podlega negocjacjom.

 

Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Miesięczna obsługa firmy - cennik podstawowy:

 

 • do 30 dokumentów: 200,00 zł netto
 • od 30 do 50 dokumentów: 250,00 zł netto
 • od 50 do 100 dokumentów: 350,00 zł netto
 • każde kolejne 20 dokumentów powyżej 100: 40,00 zł netto

 

Faktury zagraniczne liczymy podwójnie.

 

 

W przypadku przekroczenia przez Zleceniodawcę sprzedaży towarów i usług powyżej kwoty 1 mln zł w roku podatkowym, w związku ze zwiększonym ryzykiem i odpowiedzialnością Zleceniobiorcy – cennik będzie podlegał renegocjacji.

 

Ryczałt

Miesięczna pełna obsługa firmy:

 

 • do 30 dokumentów: 120,00 zł netto
 • od 30 do 50 dokumentów: 170,00 zł netto
 • od 50 do 100 dokumentów: 250,00 zł netto
 • każde kolejne 20 dokumentów powyżej 100: 30 zł netto

 

Faktury zagraniczne liczymy podwójnie.

 

Cennik dotyczy podatników nie będących czynnymi podatnikami VAT. Dla podatników podatku VAT cennik obsługi zgodny jest z aktualnym cennikiem dla KPiR.

Kadry i Płace

PAKIET STANDARDOWY:

 

 • Kadry + płace za osobę (umowa o pracę): 40,00 zł netto za osobę / mc
 • Kadry + płace za osobę (umowa zlecenie):  30,00 zł netto za osobę / mc
 • Kadry + płace za osobę (umowa o dzieło): 20,00 zł netto za osobę / mc
 • Wypełnienie deklaracji PFRON za osobę: 30,00 zł netto za osobę / mc

 

PAKIET ROZSZERZONY - jednorazowa opłata dodatkowa 30,00 netto za osobę.

 

Opłata dodatkowa do pracowników objętych uzyskiwaniem dokumentów A1 - 10,00 zł netto za osobę / mc.

 

Więcej informacji na temat naszych pakietów tutaj.

Ochrona danych osobowych

Oferta cenowa - dla firm prywatnych zatrudniających do 30 pracowników.

 

w pakiecie podstawowym:

 • opłata jednorazowa: 2999,00 zł netto

 

w pakiecie rozszerzonym:

 

 • opłata jednorazowa: 2799,00 zł netto oraz
 • opłata miesięczna za obsługę 300 zł netto/mc

 

W przypadku większych firm lub instytucji - ofertę przygotowujemy indywidualnie. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Szkolenia i usługi BHP

 CENNIK USŁUG BHP

 

Szkolenia i Usługi

Cena netto (za osobę)

Okresowe bhp dla pracodawców i kadry kierowniczej

200 zł

Okresowe bhp dla pracowników służby bhp

600 zł

Okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

200 zł

Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

150 zł

Okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych

75 zł

Okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

75 zł

Okresowe z ochrony przeciwpożarowej

75 zł

Wstępne ogólne bhp dla pracowników nowozatrudnionych

75 zł

Usługi

Cena netto (za dokument)

Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

200 zł

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

300 zł

Opracowywanie tabel i zasad przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

150 zł

Opracowywanie instrukcji bhp

120 zł

Kompleksowa obsługa BHP

w zależności od ilości wykonujących pracę osób bez względu na rodzaj umowy

Cena netto (za miesiąc)

Ilość osób zatrudnionych: od 1 do 5

200 zł

Ilość osób zatrudnionych: od 6 do 10

250 zł

Ilość osób zatrudnionych: od 11 do 15

300 zł

Ilość osób zatrudnionych: od 16 do 19

350 zł

Ilość osób zatrudnionych: od 20 do 25

450 zł

Ilość osób zatrudnionych: od 26 do 49

650 zł

Ilość osób zatrudnionych: od 50 do 75

1000 zł

Ilość osób zatrudnionych: od 76 do 99

1300 zł

Ilość osób zatrudnionych: powyżej 100

ustalana indywidualnie

* dla branż o zwiększonym ryzyku bhp (np. budowlana, transport, produkcja z wykorzystaniem substancji chemicznych) cena usług może ulec zwiększeniu. Usługi realizowane na terenie powiatu gorzowskiego – poza tym obszarem niezbędne będzie doliczenie kosztów ewentualnych dojazdów. Zakres świadczonych usług uwzględnia wszystkie zadania służby bhp wynikające z Rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także usług towarzyszących – takich jak szkolenia wstępne i okresowe, okresowe wizyty na terenie budów, czy instruktaże stanowiskowe przy rozpoczęciu nowych projektów budowlanych.

 

 

 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami