Zadzwoń do nas Napisz do nas

Zmiany w białej liście od 2020r.

Zmiany w płatnościach powyżej 15 000 zł od stycznia 2020 roku.

Od nowego roku czekają nas zmiany, które są kolejnym etapem uszczelniania systemu podatkowego. Przy przelewach na kwotę co najmniej 15 tys. zł podatnicy zobowiązani będą dokonywać płatności tylko i wyłącznie na rachunek bankowy widoczny na białej liście.


W przeciwnym razie nie będzie możliwości ujęcia opłacanej faktury w kosztach działalności. Co ciekawe jeżeli opłacimy nasze zobowiązanie na konto spoza białej listy ale poinformujemy o tym organy skarbowe unikniemy tej przykrej konsekwencji. Na zgłoszenie takiej transakcji mamy 3 dni, choć w planach Ministerstwa jest przedłużenie tego terminu do tygodnia. Kolejnym utrudnieniem jest konieczność wysłania zgłoszenia do Urzędu właściwego dla sprzedawcy, choć MF zapewnia, że błędnie skierowane pisma Urzędy będą przekazywać między sobą. Należy także wspomnieć o pojęciu solidarnej odpowiedzialności. Jeżeli nasz przelew nie trafi na rachunek wykazany na białej liście, a kontrahent nie opłaci zobowiązania z tytułu VAT organy skarbowe mogą domagać się zapłaty podatku od nas. Solidarna odpowiedzialność w zamyśle ma ograniczyć tzw. karuzele VAT. Niesprawdzenie naszego kontrahenta na białej liście będzie niosło znamiona niedochowania należytej ostrożności.

Aktualizacja rejestru

Biała lista jest wykazem podatników zarejestrowanych jako podatników VAT czynnych. Podmioty nie rozliczające się podatkiem VAT z Urzędem nie mają obowiązku zgłaszania takiej informacji do US, chyba że chcą zostać zarejestrowani do VAT-UE. Zgłoszenie przedsiębiorcy zwolnionego zdecydowanie go jednak uwiarygadnia w oczach kontrahentów. Rejestr aktualizowany jest w dni robocze w godzinach nocnych (resort finansów zastrzega, że może wtedy nie działać poprawnie) i wszelakie zmiany widoczne są już dnia następnego po aktualizacji danych podatnika w KAS. W razie chęci zmiany lub zamieszczenia dodatkowego numeru rachunku należy złożyć (w zależności od rodzaju podmiotu) zgłoszenie NIP-2, NIP-7, NIP-8 lub wniosek CEIDG-1, są one rozpatrywane w przeciągu 3 dni od daty wpływu do Urzędu Skarbowego.


Co w przypadku, gdy podatnik z którym chcemy zawrzeć transakcję nie widnieje w wykazie


w ogóle? Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów należałoby napisać do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o potwierdzenie, czy nasz kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W razie napotkania problemów technicznych przedsiębiorcy powinni poprzez np. zrzut ekranu zapisać komunikat o niedostępności.

 

Opracował
Filip Polski
Solid Księgowość

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami