Zadzwoń do nas Napisz do nas

Wigilia firmowa jako koszt uzyskania przychodu

Zorganizowanie spotkania wigilijnego w firmie oraz przekazanie prezentów dla kontrahentów i pracowników. Skutki w PIT.

 

Wigilia firmowa jako koszt uzyskania przychodu

Odnosząc się do definicji kosztów uzyskania przychodów zawartą w ustawie o PIT kosztem są wydatki, które ponoszone są w celu uzyskania przychodu lub zachowania bądź zabezpieczenia ich źródła. Wyjątkiem są koszty wymienione w art. 23 ust. 1.

Wigilia firmowa może być zaliczona do kosztów podatkowych tylko wtedy, gdy wpłynie to na integracje zespołu, zwiększenie motywacji i efektywności pracowników. Koniecznym elementem, aby zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów jest zorganizowanie imprezy tylko i wyłącznie dla pracowników.

Najlepszym rozwiązaniem w organizacji takiej imprezy jest zrobienie planu spotkania albo krótki raport zawierający ogólny zarys oraz jego cel.

 

Kolacja wigilijna dla Kontrahentów

W sytuacji, kiedy w spotkaniu biorą udział kontrahenci, nie można raczej uwzględnić tejże imprezy do kosztów. W zależności od przyjętej wykładni: jeżeli przedsiębiorca jest w stanie wykazać, że zaproszenie kontrahentów pozytywnie wpłynie na poprawę relacji, co przełoży się na zrealizowanie kontraktów i wzrost przychodów, podstawowy warunek, by zaliczyć to do kosztów zostanie spełniony.

Jednakże jest duże prawdopodobieństwo, że takie spotkanie zostanie zakwalifikowane jako reprezentacja, a wtedy nie można już zaliczyć tego do kosztów.

 

Prezenty dla klientów- opodatkowane czy nie

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na kosztowność podarunku.

Wolna od podatku dochodowego jest między innymi  wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienia nie stosuje się, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Ma to zastosowanie również w sytuacji przekazywania upominków dla Kontrahentów. Warto pamiętać, aby te upominki związane były w reklamą bądź promocją firmy, np. drobne przedmioty z logo firmy lub własne produkty.

Gdy wartość tego świadczenia dla kontrahenta jednorazowo przekracza wartość 200 zł, zobowiązują do wypełnienia deklaracji PIT-8C , gdzie należy podać dane obdarowanego i wartość prezentu.

 

Upominki dla pracowników ze środków obrotowych

Upominki dla pracowników podlegają opodatkowaniu. W związku z tym pracodawca powinien doliczyć wartość takiego prezentu do przychodu pracownika ze stosunku pracy i pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy.

Kwotę pobranej zaliczki pracodawca powinien przekazać na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę.

Zaliczki pobrane z tego tytułu zostaną również wykazane przez pracodawcę w wystawianych przez niego po zakończeniu roku podatkowego deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11.

 

Upominki dla pracowników ze środków ZFŚS

W przypadku prezentów zakupionych ze środków ZFŚS można skorzystać ze zwolnienia. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

 

 

Źródła:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-wiesz-ze-wigilia-firmowa-moze-zostac-rozliczona-w-kosztach

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/co-jest-kosztem/314106,2,Wigilia-firmowa-moze-byc-rozliczona-w-kosztach-podatkowych.html

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dzialalnosc-gospodarcza/298881,2,Prezenty-dla-klientow-uwaga-na-ich-wartosc-bo-moga-stanowic-opodatkowany-przychod.html

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-upominki-dla-pracownikow-jak-rozliczac-w-podatku-dochodowym

 

Opracowała:

Patrycja Waszkiewicz

Solid Księgowość

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami