Zadzwoń do nas Napisz do nas

Świadczenie usług budowalnych na terenie innego kraju UE na przykładzie Niemiec

Świadczenie usług budowalnych na terenie innego kraju UE na przykładzie Niemiec - przeczytaj o podstawowych obowiązkach.

Swoboda przepływu usług UE zakłada, że spółki oraz przedsiębiorstwa zarejestrowane w jednym z państw członkowskich UE mogą działać we wszystkich pozostałych państwach UE. Daje to polskim przedsiębiorstwom możliwość pozyskania kontrahentów z innego kraju UE. Pamiętać należy, że wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług wiąże się z dodatkowymi obowiązkami.

 

Gdzie rozliczyć usługi?

 

Zazwyczaj świadczenie usług budowalnych związane jest z konkretną nieruchomością. Na gruncie polskiej ustawy o VAT oraz dyrektywy unijnej 2006/112/WE usługi takie opodatkowane są w kraju położenia tej nieruchomości. Bez znaczenia dla miejsca opodatkowania jest fakt czy usługa świadczona jest dla innego podatnika, czy też osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednak w jaki sposób zostanie rozliczony podatek VAT w kraju nieruchomości uzależnione jest kto będzie odbiorcą naszej usługi.

 

Gdy usługi będą świadczone na rzecz niemieckich podatników zarejestrowanych do rozliczeń wewnątrzwspólnotowych, to obowiązek rozliczenia podatku będzie spoczywał na nabywcy usługi. Niemiecki odpowiednik polskiego NIP-UE to USt-IdNr. ( Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) Składa się on z przedrostka DE oraz 9 cyfr. Aby polski podatnik mógł świadczyć usługi na rzecz innych podatników unijnych niezbędne jest zarejestrowanie się do VAT-UE.

Z kolei gdy odbiorcami usług będą osoby prywatne to polski podmiot będzie zobowiązany do rozliczenia tego podatku. W tym przypadku polski przedsiębiorca zobowiązany będzie naliczenia, rozliczenia i zapłaty podatku według niemieckiej ustawy o podatku obrotowym (umsatzsteuergesetz). Stawka podatku obrotowego w Niemczech wynosi 19%, deklaracje składa się do 10 dnia następnego miesiąca za pomocą systemu ELSTER (przy rozliczeniu miesięcznym).

 

Uwaga na Bauabzugsteuer!

 

Według Niemieckiej ustawy o podatku dochodowym wynagrodzenia za usługi budowlane podlegają szczególnemu odliczeniu od podatku, o ile zleceniodawca jest przedsiębiorcą. Zleceniodawca ma prawo potrącić z płatności za usługi 15% wartości usługi tytułem zaliczki na podatek dochodowy od robót budowalnych. Polscy podatnicy mogą starać się o zwrot potrąconego podatku. W tym celu muszą zarejestrować się jako podatnicy w tamtejszym urzędzie skarbowym i złożyć stosowny wniosek.

 

Pamiętaj o ubezpieczeniu

Przed wyjazdem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą bądź oddelegowaniem pracowników do pracy na terytorium innego państwa UE należy pamiętać również o zabezpieczeniu społecznym. W tym przypadku należy złożyć stosowny wniosek do oddziału ZUS w celu wydania zaświadczenia A1. Na tej podstawie wojewódzki oddział NFZ wystawi kartę EKUZ dla ubezpieczonego, który w razie wypadku bądź choroby będzie uprawniony do skorzystania z opieki zdrowotnej na terytorium Niemiec.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami