Zadzwoń do nas Napisz do nas

STIR – blokada konta bankowego przez urząd skarbowy

Blokada konta bankowego przez urząd skarbowy to kolejne narzędzie fiskusa w walce z wyłudzeniami podatku VAT. Kto znajdzie się celowniku KAS?

W styczniu 2018 r. weszły w życie przepisy, które w ramach działania Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) umożliwiają skarbówce obserwację i blokadę kont bankowych przedsiębiorców.

 

Jakie rachunki bankowe mogą zostać zablokowane w ramach STIR?

 

Ustawodawca wskazał, że czasowej blokadzie podlegają rachunki rozliczeniowe (w tym bieżące i pomocnicze) oraz rachunki członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Co istotne, resort finansów zapewnia, że system blokujący konta nie dotyczy rachunków bankowych osób fizycznych, służących do ich prywatnych rozliczeń.

 

Blokada rachunku bankowego przez urząd skarbowy – na jak długo?

 

Szef KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) może zablokować konto przedsiębiorcy na czas nie dłuższy niż 72 godziny. Trzeba jednak pamiętać, że do okresu blokady nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy.

Fiskus może przedłużyć blokadę do 3 miesięcy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że przedsiębiorca nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego (lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich), które przekracza równowartość 10 000 euro.

 

Komu grozi blokada rachunku bankowego w ramach STIR?

 

Ocena ryzyka użycia konta bankowego do wyłudzeń skarbowych jest dokonywana przy wykorzystaniu specjalnych algorytmów wychwytujących nietypowe transakcje podatnika , np.:

-          podatnik, który dokonywał zwykle płatności o określonej wysokości, a incydentalnie dokonał płatności kilkakrotnie wyższej,

-          podatnik dokona w krótkich odstępach czasowych licznych przelewów i przelewów zwrotnych z tym samym podmiotem,

-          podatnik dokonuje płatności na rzecz kontrahentów z kraju, z którymi dotąd nigdy nie współpracował,

-          podatnik prowadzi działalność gospodarczą wysokiego ryzyka z punktu widzenia podatności na wyłudzenia skarbowe.

 

Blokada rachunku bankowego przez urząd skarbowy a płatności zobowiązań podatnika

 

Mimo blokady, szef KAS może zezwolić przedsiębiorcy na zapłatę takich zobowiązań jak:

-          wynagrodzenia pracowników, jeśli umowy o pracę zostały z nimi zawarte co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku,

-          świadczenia alimentacyjne lub renty,

-          zobowiązania podatkowe.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami