Zadzwoń do nas Napisz do nas

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej.

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Mogą z niego skorzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

 

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne oraz spółki cywilne i jawne osób fizycznych), jeśli w minionym roku:

 • przychody z działalności (prowadzonej wyłącznie samodzielnie) nie osiągnęły wysokości większej niż 150 tys. EUR
 • lub uzyskali przychody wyłącznie z prowadzonej w formie spółki działalności, natomiast wartość przychodów wspólników nie przekroczyła wysokości 150 tys. EUR

 

Ponadto z możliwość skorzystania z ryczałtu mają osoby fizyczne:

 • będące duchownymi,
 • prowadzące działalność gospodarczą pozarolniczą,
 • otrzymujące przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.

 

Do obowiązków naszego biura rachunkowego będzie należało:

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznania rocznego
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami