Zadzwoń do nas Napisz do nas

Obsługa BHP

Bezpieczeństwo Twoich Pracowników naszym priorytetem

Wszyscy pracodawcy zatrudniający powyżej dziesięciu pracowników powinni utworzyć profesjonalną służbę bhp (art. 23711 Kodeksu pracy).

 

Istnieje możliwość powierzenia tych obowiązków specjalistom spoza zakładu pracy. Outsourcing w zakresie służby bhp prowadzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004r. [Dz.U.04.246.2468 ze zmianami] stanowi często mniej kosztowne i jednocześnie bardziej skuteczne rozwiązanie dla pracodawców niż etatowy pracownik.

 

Oferujemy Państwu wysokiej jakości usługi w zakresie bhp i ppoż,  z uwzględnieniem min.:

  • szkolenia BHP dla pracowników wszystkich szczebli (szkolenia wstępne i okresowe);
  • szkolenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem fantoma do sztucznego oddychania oraz środków opatrunkowych i przyrządów resuscytacyjnych;
  • wykonania dokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
  • auditowania stanu bhp pod kątem zgodności z wymogami prawa oraz rzeczywistych zagrożeń;
  • ocenę ergonomii na stanowiskach pracy; ocenę maszyn i urządzeń pod katem minimalnych wymagań bhp;
  • bieżące przeglądy w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • opracowywanie wymaganych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wraz z wyznaczaniem stref zagrożenia wybuchem.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami