Zadzwoń do nas Napisz do nas

Nowa struktura pliku JPK

Od października 2020r. wchodzą zmiany w wymaganiach dla pliku JPK

Od października 2020r. wchodzi w życie nowy JPK_VAT, czyli dokument elektroniczny składający się z dwóch części:
☑️ jedna część będzie zawierała ewidencję VAT (informację o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji VAT za dany okres);
☑️ zaś druga będzie obejmowała pozycje z deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Nowy JPK_VAT będzie obowiązkowo składany przez wszystkich czynnych podatników VAT tylko w wersji elektronicznej. Oznacza to, iż za okres od 1 października 2020r. nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w innej formie niż przez JPK_VAT!

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:
☑️ JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie;
☑️ JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
Podatnicy rozliczający się miesięcznie są zobowiązani do wypełniania co miesiąc części ewidencyjnej i deklaracyjnej w nowym pliku JPK_VAT. Inaczej sytuacja wygląda u podatników rozliczających się kwartalnie, ponieważ część ewidencyjną mają obowiązek wysyłania co miesiąc, a część deklaracyjną raz na kwartał.

Struktura schematu podstawowego dla JPK_VAT7M i JPK_VAT7K będzie zawierać takie elementy jak:
☑️ Nagłówek (zawiera informację za jaki okres będzie składany plik JPK_VAT; cel złożenia; urząd skarbowy, do którego jest składany plik oraz data złożenia);
☑️ Podmiot1 (uwzględnia dane, które identyfikują podmiot składający plik JPK_VAT);
☑️ Deklaracja (zawiera dane potrzebne do obliczenia wysokości podatku należnego jak i naliczonego, wyliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku z określeniem sposobu dokonania zwrotu);
☑️ Ewidencja (zawiera informacje, które pozwalają na poprawne rozliczenie podatku należnego i naliczonego).

Największą zmianą w nowym JPK_VAT będzie obowiązek stosowania oznaczenia dla niektórych towarów lub usług, procedur oraz dowodów. Oznaczenia dla wybranych grup towarów i usług GTU będzie obowiązywało w szczególności dla:
☑️ Krajowych i zagranicznych dostaw towarów dokonanych przez podatnika, a także krajowych i zagranicznych usług świadczonych przez podatnika;
☑️ Eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, np. paliwa, eksportu usług o charakterze niematerialnym;
☑️ Towarów używanych;
☑️ Faktur zaliczkowych;
☑️ Faktur z oznaczeniem FP, czyli faktur wystawianych do paragonu na rzecz podatnika;
☑️ Faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które dotyczą towarów lub usług objętych kodami GTU.

Podatnik będzie zobowiązany przypisać właściwy kod jednej z 13 grup towarowo-usługowych GTU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019r. Takie przyporządkowanie będzie miało odzwierciedlenie w nowym pliku JPK_VAT. Kody wraz z szczegółowym opisem grup towarów i usług można znaleźć na stronie 16 pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/…/broszura-informacyjna-jpk-vat-…

Natomiast nie znajdzie zastosowania kodów dla wybranych grup towarów i usług GTU m.in.:
☑️ Zbiorczych danych o sprzedaży, która została zaewidencjonowana w kasie rejestrującej;
☑️ Nabyć towarów lub usług, w których podatnik rozliczy VAT;
☑️ Korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego zrobionej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT tzw. ulgi na złe długi.

Podatnik będzie zobowiązany do stosowania oznaczania procedur szczególnych takich jak: TP, TT_WNT, SW, EE, MPP itp. Takie oznaczenia będzie należało stosować do wszystkich dowodów, w którym wystąpi transakcja/procedura objęta obowiązkiem oznaczenia.

Poszczególne dokumenty sprzedaży oraz ich rodzaje transakcji będą musiały posiadać oznaczenia dowodów sprzedaży takich jak:
☑️ RO – dokument zbiorczy wewnętrzny, który zawiera sprzedaż z kas rejestrujących;
☑️ FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej;
☑️ WEW – dokument wewnętrzny, np. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów.
W przypadku niektórych dokumentów zakupu i ich rodzaju transakcji podatnicy będą zobowiązani do stosowania oznaczeń zakupu takich jak:
☑️ MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawą lub usługodawcą, który wybrał kasową metodę rozliczeń zgodnie z art. 21 ustawy o VAT;
☑️ VAT_RR – faktura VAT RR o której mowa w art. 116 ustawy o VAT;
☑️ IMP – dotyczy importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT;
☑️ WEW – dokument wewnętrzny, np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia VAT.
Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się pod adresem: podatki.gov.pl
Źródło: Goffin.pl oraz podatki.gov.pl

Opracowała:
Marta Sawicka
SOLID Księgowość

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami