Zadzwoń do nas Napisz do nas

Nie będzie obniżki stawek VAT w 2019r.

Stawki VAT nie ulegną obniżeniu - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów.

Wiceminister finansów Paweł Gruza przyznał, że sytuacja makroekonomiczna i budżetu nie pozwala na obniżkę stawek VAT w 2019 r. Co więcej, Ministerstwo Finansów rozważa opcję wpisania obowiązujących stawek na stałe do ustawy o VAT.

 

Przypomnijmy, że od 2011 r. podstawowa stawka VAT w Polsce wynosi 23 proc. Wcześniej wynosiła 22 proc.

 

Wysokość stawek VAT i możliwość ich obniżenia jest tematem budzącym szerokie zainteresowanie. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w udzielonej odpowiedzi na interpelację poselską nr 25695 podkreślił, że podatek VAT jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też wielkość i stabilność wpływów z tytułu tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia prowadzenia odpowiedzialnej polityki finansowej państwa (tak, aby stabilność finansów publicznych została utrzymana, a realizacja polityki społecznej i gospodarczej kraju – zapewniona). W związku z powyższym, rozpatrując ewentualne zmiany w systemie opodatkowania VAT – w tym wysokość oraz zakres poszczególnych stawek podatku – należy przede wszystkim uwzględnić wpływ tych zmian na sytuację budżetu państwa.

 

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów wskazało, że w ostatnich latach działania resortu finansów koncentrowały się na uszczelnianiu systemu VAT oraz poprawie jego ściągalności (poprzez ograniczenie oszustw i nadużyć podatkowych), których skutkiem są wzrastające wpływy budżetowe z tytułu VAT. Podstawą decyzji w zakresie określenia wysokości stawek VAT powinna być zatem szczegółowa analiza skutków podejmowanych działań dotyczących uszczelnienia systemu VAT oraz sytuacji budżetu państwa, uwzględniającej planowane działania w zakresie wyznaczonych kierunków polityki gospodarczej i społecznej. Za uzasadnione uznano zatem, aby obniżenie stawek podatku następowało w momencie, w którym będzie to decyzja właściwa z punktu widzenia finansów publicznych. W odpowiedzi Ministerstwa Finansów czytamy: "(...) podejmując decyzję o zmianie stawek VAT należy mieć na uwadze zmniejszenie przestrzeni wydatkowej, odpowiadającej co najmniej skutkom obniżenia stawek VAT."

 

Z powyższego wynika, że wysokość stawek VAT w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie.

 

Źródło: gofin.pl

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami