Zadzwoń do nas Napisz do nas

Kolejne zmiany w kasach fiskalnych

Niewiele czasu zostało do wdrożenia kolejnych zmian w zakresie stosowania kas fiskalnych

Wkrótce wchodzą w życie kolejne zmiany w ramach uszczelniania VAT. Już od 1 września 2019r. ograniczone zostanie prawo do wystawiania faktur do paragonów dla nabywców posługujących się numerem NIP tylko do tych paragonów, które takowy numer zawierają.
 
Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu „towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT”. Także po otrzymaniu paragonu niezawierającego numeru NIP nie będziemy mieli możliwości otrzymania faktury do tego paragonu. W przypadku, gdy podmiot dokonujący sprzedaży nie ma technicznej możliwości wpisania numeru identyfikacji podatkowej na paragonie powinien on wystawić nabywcy fakturę pomijając dokonanie zapisu na kasie rejestrującej.
 
W przypadku wystawienia faktury do paragonu niezawierającego numeru NIP tak sprzedawca jak i nabywca objęci zostaną dodatkowym zobowiązaniem podatkowym wynoszącym 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.
 
Nowe przepisy nie będą miały jednak zastosowania w przypadku usług taksówek, ze względu na ograniczenia kas rejestrujących starego typu, które dominują na rynku.
 
Przepisy przejściowe wykluczają zastosowanie w/w zmian w stosunku do paragonów wystawionych jeszcze przed 1 września 2019r.
 
Dodatkowo od 1 sierpnia 2019 czekają nas zmiany w samych kasach. Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019r. określającym zakres czynności podatnika prowadzącego ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku VAT, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób (§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia):
 
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku VAT w wysokości 22% albo 23%,
 
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 7% albo 8%,
 
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 5%,
 
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku VAT w wysokości 0%,
 
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku VAT,
 
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku VAT, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, tj. gdzie podstawą opodatkowania jest marża, czyli usług turystyki, a także dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży.
 
Podatnicy tracą możliwość przypisania dowolnych stawek do liter od „B” do „G”, od teraz przypisanie stawek VAT na klawiaturze fiskalnej ma być ścisłe, tj. określone co do litery. Zmiany w kasach należy wprowadzić do końca lipca, od 1 sierpnia 2019r. wszystkie kasy rejestrujące muszą być dostosowane do nowych wymogów. Ponadto podatnicy na żądanie organu podatkowego mogą być zobowiązani do przedstawienia przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki lub zwolnienia od podatku.
 
Opracował
 
Filip Polski
Solid Księgowość

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami