Zadzwoń do nas Napisz do nas

Kolejne obowiązki przedsiębiorców - CRBR i BDO

Od 13 października funkcjonuje rejestr Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Nowe obowiązki rejestracyjne dla przedsiębiorców 😲
 
Od 13 października funkcjonuje rejestr Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to baza, w której gromadzone i przetwarzane są informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Natomiast do końca 2019 roku wszystkie podmioty zobowiązane muszą zarejestrować się w Bazie Danych Odpadowych. Obowiązek ten dotyczy podmiotów gospodarczych, które wprowadzają produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami
 
CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
Wszystkie spółki prawa handlowego z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych, tj. spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych), są zobowiązane do zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o swoich beneficjentach oraz aktualizacji tych danych w przypadku ich zmian.
 
Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.
 
Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki (członek zarządu lub prokurent).
Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.
 
Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.
 
Dla kolejnych (późniejszych niż pierwsze) zgłoszeń do CRBR, dla wszystkich spółek, datą zdarzenia jest faktyczna data wystąpienia zdarzenia, które spowodowało konieczność przesłania zgłoszenia do CRBR (np. data ujawnienia w spółce nowego beneficjenta rzeczywistego, powołanie/odwołanie członka zarządu).
 
Zgłoszenie do CRBR składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na portalu podatki.gov.pl pod adresem https://www.podatki.gov.pl/crbr/
Kara pieniężna za niedopełnienie tego obowiązku w ustawowym terminie może sięgnąć do 1.000.000 zł.
BDO – Baza Danych Odpadowych
 
Obowiązek rejestracji do końca roku 2019 w rejestrze BDO dla podmiotów wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami.
Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić - od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów.
 
Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:
➡️ wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
➡️ wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
➡️ produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).
 
Podmioty prowadzące sklep lub hurtownię i udostępniające klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową, także muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO
 
Przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą sklepy lub hurtownie i oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO do 31 grudnia 2019 r.
 
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność handlową po 31 grudnia 2019 r. lub zaczną oferować torby z tworzywa sztucznego po tej dacie, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO przed rozpoczęciem tej działalności. W tym przypadku dopiero po uzyskaniu wpisu można oferować klientom torby z tworzywa sztucznego podlegające opłacie recyklingowej.
 
Przedsiębiorca prowadzący w 2020 r. działalność bez obowiązkowego wpisu do rejestru BDO będzie musiał się liczyć z tym, że nałożona zostanie na niego kara administracyjna nie mniejsza niż 5.000 zł i nie większa niż 1.000.000 zł oraz może zostać wymierzona przez sąd kara aresztu albo grzywny.
 
Wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO można sprawdzić czy przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/
Opłacie rejestrowej i rocznej oraz obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach podlegają jedynie podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach:
 
➡️ wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
➡️ wprowadzający baterie lub akumulatory,
➡️ wprowadzający pojazdy typu M1, N1 i L2e,
➡️ producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
➡️ wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
➡️ wprowadzający na terytorium kraju opony,
➡️ wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe
 
Źródło:
https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami
 
Opracował
Krzysztof Czuchran
Solid Księgowość
 
 


Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami