Zadzwoń do nas Napisz do nas

Kasy fiskalne online – aktualizacja od 1 maja 2019r.

Nie dla wszystkich ulga na zakup kasy fiskalnej

Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika. Projekt ten przewiduje uproszczenie systemu zwrotu kosztów nabycia kas fiskalnych online (tzw. ulgi na zakup kasy). Podatnicy VAT będą mogli dokonać odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas online (nadal nie więcej niż 700 zł), co do zasady, w jednej deklaracji VAT, a nie tak jak dotąd w deklaracjach za kolejne okresy rozliczeniowe. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 maja 2019 r. razem z nowelizacją ustawy o VAT z 15 marca 2019 r., wprowadzającą kasy fiskalne online.

 

Zgodnie z art. 145a ust. 7 ww. nowelizacji potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez:

 1. kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – są wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Oznacza to, że po tych datach nie można będzie nabywać tych kas starego typu. W szczególności już od września 2019 r. nie można będzie nabywać kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii.

 

Natomiast (oprócz niżej wymienionych branż) będzie można nadal (tj. po ww. terminach) stosować wcześniej nabyte kasy starego typu aż do ich faktycznego wyeksploatowania.

Nowe kasy online poza zapisem w pamięci samej kasy, będą również przekazywać i to w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacje z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania.

 

Niektóre branże mają bezwzględny obowiązek rozpocząć stosowanie kas fiskalnych online wcześniej. Zgodnie z art. 145b ww. nowelizacji podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas starego typu (tj. kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) w terminie:

 

 1. do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

 

 1. do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:
 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

 

 1. do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:
 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Obowiązek ten stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy użyciu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży ww. towarów lub świadczenia ww. usług.

 

Autor:

Filip Polski - Solid Księgowość

 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami