Zadzwoń do nas Napisz do nas

Jak rozliczać faktury korygujące od 2021 roku w podatku VAT?

Dowiedz się o zasadach wystawiania poprawnych faktur korygujących

 
 
1️⃣ Faktury korygujące in minus
 
Jeszcze do końca 2020 roku zgodnie z art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT można było obniżyć podstawę opodatkowania w porównaniu do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem poprzez korektę, którą posiadał sprzedawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, gdzie nabywca otrzymał fakturę korygującą i potwierdził jej otrzymanie. W przypadku uzyskania potwierdzenia faktury korygującej przez nabywcę po terminie złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy należało wykazać ją w tym okresie, w którym uzyskano potwierdzenie.
Natomiast od 01 stycznia 2021 r. sprzedawca obniża podstawę opodatkowania wraz z podatkiem vat za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono fakturę korygującą. W ten sposób będzie można rozliczyć fakturę korygującą spełniając kryterium takie jak: posiadanie dokumentacji, z której wynika, iż sprzedawca uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania zawarte na fakturze korygującej.
 
Zasadniczą różnicą rozliczania faktur korygujących jest zniesienie oficjalnego uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus. Wystarczy, że sprzedawca będzie posiadł inne dowody potwierdzające obniżenie podstawy opodatkowania.
Zmiana spowodowała również nowe brzmienie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, gdzie nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki tego obniżenia zostały uzgodnione ze sprzedawcą. Jeżeli warunki zostaną spełnione przed upływem okresu rozliczeniowego, to wówczas można obniżyć podstawę opodatkowania. W przypadku, gdy uzgodnienie warunków nastąpią po okresie rozliczeniowym to nabywca jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki zostały spełnione.
 
Po zmianach obniżenie VAT naliczonego następuje zgodnie z momentem uzgodnienia warunków oraz ich spełnienia, a nie otrzymania faktury korygującej jak to było do tej pory.
Można skorzystać z przepisów przejściowych, co oznacza, że jest możliwość rozliczania faktur korygujących in minus wystawianych w 2021 r. na wcześniejszych zasadach. Taki wybór musi zostać uzgodniony na piśmie między sprzedawcą, a nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. Przepisy przejściowe obowiązują tylko do końca 2021 r. Natomiast w trakcie 2021 r. również można zrezygnować z wybranych zasad rozliczania faktur korygujących, ale nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonali takiego wyboru.
 
2️⃣ Faktury korygujące in plus
 
Do końca 2020 r. nie było konkretnego terminu rozliczania faktur korygujących in plus. W przypadku, gdy korekta powodowała podwyższenie podstawy opodatkowania i podatku należnego rozliczenie uzależnione było bardziej od przyczyn, które spowodowały obowiązek wystawienia faktury korygującej.
 
Natomiast od 01 stycznia 2021 r. został wprowadzony nowy art. 29a ust. 17 ustawy o VAT, w którym jest zawarte jak w praktyce rozliczać faktury korygujące in plus, m.in:
☑️ Jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna;
☑️ Jeżeli korekta spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży, to powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą.
☑️ Jeżeli zostało późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej, które stanowiło przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.
 
Po zmianach, gdy podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.
 
Źródło: Gofin.pl; objaśnienia podatkowe ze strony ministerstwa finansów: www.gov.pl

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami