Zadzwoń do nas Napisz do nas

Indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020r.

Rewolucja dla wszystkich podatników: Od 1 stycznia 2020 r. indywidualne rachunki podatników do rozliczeń PIT, VAT i CIT

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostanie indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty podatku VAT, PIT, CIT do urzędu skarbowego. Zostanie on przypisany do podatnika analogicznie jak w przypadku płatności na składki ZUS. Wprowadzenie tego rachunku ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy.!

 

Jak obecnie płacimy podatki?

 

Obecnie podatki płacone są na rachunki bankowe właściwych dla podatnika urzędów skarbowych według rodzaju podatku – osobno na VAT, PIT i CIT. Płacąc zobowiązania na dwa rodzaje podatków, względem podatku VAT i dochodowego (PIT lub CIT) podatnik robi dwa przelewy na osobne rachunki bankowe urzędu, któremu podlega. Jeżeli podatnik zmienia miejsce zamieszkania bądź siedziby, a zmiana ta wpływa na zmianę właściwości urzędu skarbowego, zmuszony jest również do znalezienia rachunków bankowych, na które po zmianie urzędu będzie zobowiązany płacić należności podatkowe.

 

Jakie zmiany od przyszłego roku w zapłacie podatków?

 

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik będzie dokonywał zapłaty podatków na swój indywidualny rachunek podatkowy, bez rozróżnienia ze względu na rodzaj podatku – np. VAT czy PIT. Zmiany są wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

 

Art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej

 

„Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy)”.

 

 

Zmiany te mają uprościć podatnikowi wpłatę należności podatkowych, bez wpływu na zmianę właściwości miejscowej urzędu skarbowego oraz zniwelować pomyłki zapłaty podatków na niewłaściwe konto (błędny rachunek według rodzaju podatku lub niewłaściwy urząd).

 

 

Sprawdź swój indywidualny rachunek podatkowy!

 

Już dziś można sprawdzić swój indywidualny rachunek do zapłaty VAT, PIT, CIT na stronie MF (https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/), gdzie dostępny jest generator mikrorachunku podatkowego lub można go sprawdzić również w dowolnym urzędzie skarbowym. W celu jego sprawdzenia wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.

Zwrot nadpłaty podatku z PIT” po staremu” na „prywatne” konto w banku podatnika

Uspokajamy podatników PIT – zwroty nadpłat nie będą dokonywane na nowe indywidualne rachunki podatkowe, lecz tak dotychczas – na rachunki bankowe zgłoszone przez podatników do US.

 

Po wejściu w życie przepisów, czyli od 1 stycznia 2020 roku każda płatność za podatki zobowiązująca podatnika wobec urzędu skarbowego ma być wykonana na jego indywidualny rachunek podatkowy. Zatem przedsiębiorca będzie musiał pamiętać, aby już od początku przyszłego roku stosować zapłaty podatkowe na swój numer rachunku utworzony przez fiskusa, więc po jego sprawdzeniu najlepiej zapisać go na swoim firmowym koncie bankowym.

 

Opracowała:

Magda Januszewska

Solid Księgowość

 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami