Zadzwoń do nas Napisz do nas

IKE czy ZUS?- podejmij decyzje

Co zrobić z pieniędzmi z OFE?

To wybór czy chcemy aby nasze środki w OFE stały się ostatecznie własnością państwa, czy też wolimy aby trafiły do nas i zostały sprywatyzowane.

 

Uczestnicy OFE od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS składając przy tym deklaracje, której wzór zostanie określony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stosownym rozporządzeniu. Pieniądze tych osób trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

 

Wybór ZUS zamiast IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oznacza, że zgromadzone w OFE środki ostatecznie staną się własnością państwa. Nie będą podlegać dziedziczeniu, a w momencie przejścia na emeryturę otrzymamy większe świadczenia zamiast aktywów. 

 

Natomiast automatycznie do ZUS zostaną przekazane pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do dnia 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny. W przypadku tych osób większość środków z OFE została już bowiem przekazana do ZUS, a tym samym na ich rachunkach w OFE zostały już niewielkie kwoty. Umożliwienie pozostawienia ich na IKE nie da dodatkowych zysków z uwagi na krótki czas potencjalnego inwestowania tych środków.

 

Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie wybór opcji domyślnej z IKE. Wybór ten nie będzie wymagał żadnej aktywności. Środki zostaną przekazane do IKE automatycznie bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających.

 

Gdy wybierzemy IKE rząd pobierze z naszych środków jednorazowy podatek w wysokości 15%. Jest to spowodowane tym, że środki, które tam trafiały nigdy nie były opodatkowane. Natomiast wypłata emerytury z ZUS również jest opodatkowana i wynosi około 15%. Tymczasem wypłata środków z IKE, po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie będzie opodatkowana. 

 

Dodatkowo osoby wybierające Indywidualne Konto Emerytalne mogą wyznaczyć osoby uprawnione, które w razie śmierci właściciela konta odziedziczą zgromadzone na nim środki. W takim przypadku spadkobiercy będą zwolnieni z podatków od zysków i darowizn.

 

Terminy:

 

1.06. 2020 r. - wejście w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z przeniesieniem  środków z OKE na IKE

od 1.06. do 1.08.2020 r. - czas na złożenie stosownej deklaracji w sprawie przekazania funduszy z OFE do ZUS

27.11.2020 r. - przekształcenie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych obecnie prowadzących OFE w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Nastąpi wtedy przekazanie środków z OFE na IKE przekazanie przez SFIO do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

do 11.12.2020 r.     - pierwszej transzy środków z tytułu opłaty przekształceniowej

do 31.10.2021 r.    - drugiej transzy środków z tytułu opłaty przekształceniowej

 

Opracowała

Patrycja Pławska

Solid Księgowość

                                        

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami