Zadzwoń do nas Napisz do nas

Dla kogo 50 proc. koszty uzyskania przychodów

W 2018 roku 50 proc. koszty uzyskania przychodów przysługują mniejszej grupie twórców. Kto może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania?

Od 1 stycznia 2018 roku wprowadzono 2 istotne zmiany w prawie podatkowym dotykające twórców. Pierwszą z nich jest wzrost limitu dochodów, do których można zastosować 50 proc. kosztów uzyskania prawa. Obecnie limit ten wynosi 85 528 zł.

 

Druga zmiana to ograniczenie działalności uprawniających do korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z nowymi przepisami z preferencji mogą korzystać podatnicy uzyskujący przychody z działalności:

 

1)    twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; 

2)    badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3)    artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii; 

4)    w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5)    publicystycznej.

 

Dla tych twórców, których działalność nie została uwzględniona w katalogu jest optymistyczna wiadomość – Ministerstwo Finansów ma wprowadzić dodatkowe działalności, które będą podlegać podwyższonym kosztom uzyskania przychodów. Zmiany mają objąć podatników uzyskujących przychody z: inżynierii budowlanej, literatury, wzornictwa przemysłowego, twórczości audiowizualnej, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, produkcji audialnej i audiowizualnej, działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej, działalności konserwatorskiej, prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do pracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami