Zadzwoń do nas Napisz do nas

Biała Lista Podatników VAT

Sprawdź jakie obowiązki wynikają z opublikowania tzw. Białej Listy

Biała lista podatników VAT, która zaczęła funkcjonować od 1 września 2019 r., pozwala podatnikowi na szerszą weryfikację swoich kontrahentów. Informacje w nowym wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub fragmentu nazwy (nazwiska) podmiotu.
 
Lista będzie aktualizowana na bieżąco tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.
 
Bardzo istotną zmianą (związaną z nowelizacją ustawy o VAT), będzie od 1 stycznia 2020r. obowiązek dokonywania płatności wyłącznie na rachunek rozliczeniowy widniejący w wykazie. Obowiązek ten będzie dotyczył rozliczeń dokonywanych między podatnikami (B2B) i obejmie transakcje których wartość przekracza 15.000 zł. Jeśli numer lub numery rachunków, z których korzysta dany podmiot, zmieniły się i nie podano tej informacji do właściwego urzędu skarbowego, należy je zaktualizować. Spółki zarejestrowane w KRS i spółki cywilne składają aktualizację bezpośrednio do urzędu skarbowego (NIP-8 i NIP-2), przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą - przez CEIDG. Także w przypadku zmiany urzędu skarbowego należy poinformować nowy urząd o posiadanych rachunkach firmowych (tzn. wskazać rachunki w zgłoszeniu aktualizacyjnym).
 
Sankcje jakie grożą podmiotowi od 1 stycznia za zapłatę należności powyżej 15 tys zl to:
- brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu powyżej tej kwoty (nawet jeśli płatność wynikająca z faktury zostanie podzielona)
-ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.
 
W związku z tym może pojawić się pytanie, jak traktować wpłaty na zagraniczny rachunek kontrahenta, którego nie ma na białej liście. Otóż przepisy, a co za tym idzie sankcje, dotyczą zarejestrowanych podatników VAT czynnych w Polsce. A więc taka płatność dalej będzie kosztem.
 
Jeśli zagraniczny kontrahent zarejestrował się dla celów VAT, a polski przedsiębiorca o tym nie wiedział, będzie podlegał restrykcjom wynikającym z nowych przepisów. Dlatego należy zweryfikować i na wszelki wypadek sprawdzić elektroniczny wykaz białej listy podatników przed taką płatnością.
 
Wykaz ten dostępny jest tutaj:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
 
ŹRÓDŁO:
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1426793,biala-lista-vat-handel-zagraniczny-rachunek-bankowy-koszt-uzyskania-przychodu.html
 
Opracował:
Krzysztof Czuchran
Solid Księgowość
 
 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami