Zadzwoń do nas Napisz do nas

Zmiany w podatku VAT i innych 2017 - podsumowanie

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami na temat zmian w zakresie podatku VAT oraz innych regulacji, które wchodzą w życie w styczniu 2017.

Poniżej kilka kluczowych zmian, które nastąpią w zakresie podatku VAT i innych od stycznia 2017:

 

1) zmiana limitu dla transakcji gotówkowych – zmniejszenie tego limitu do wysokości 15 tyś PLN. Transakcje nie dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego powyżej tej kwoty będą musiały być wyksięgowane z kosztów uzyskania przychodu !

2) podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT do 200 000 zł

3) zastosowanie JPK przez firmy małe i średnie

4) likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników innych niż mali podatnicy VAT oraz przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu,

5) preferencyjna stawka podatku CIT (15%) dla firm (z pewnymi wyjątkami), które w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęły 1,2 mln Euro przychodu

6) objęcie odwrotnym obciążeniem świadczonych przez podwykonawców usług wykonujących roboty budowlane

7) rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia

8) płaca minimalna wyniesie 2 tys. złotych, a w przypadku umowy zlecenia - stawka godzinowa nie będzie mogła być niższa niż 13 złotych/ godzina (z pewnymi wyjątkami)

9) konieczność zawierania umowy o odpowiedzialności materialnej pracownika w formie pisemnej pod rygorem nieważności

10) tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania będzie obowiązkowe w firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników (z pewnymi wyjątkami)

11) zmiana limitu do wysokości 250 tyś EUR uprawniającego do stosowania ryczałtowego opodatkowania przychodów ewidencjonowanych (z pewnymi wyjątkami)

12) zaniżenie kwoty podatku VAT należnego lub zawyżenie kwoty podatku VAT naliczonego będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości 30 proc. kwoty zaniżenia lub zawyżenia. Przewidziano także podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 proc. w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur

13) zmiana kwoty wolnej od podatku PIT (dotyczy podatników rozliczających się wg skali podatkowej).

 

 

 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami