Zadzwoń do nas Napisz do nas

Sprzedaż towaru w promocji w oczach organów skarbowych

Kiedy możemy sprzedawać poniżej kosztu zakupu/kosztu wytworzenia?

Na wstępie zaznaczyć warto, że przepisy nie ograniczają możliwości swobodnego ustalania ceny, a zatem możliwa jest sprzedaż ze stratą.
 
Co do zasady celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie i maksymalizacja zysku. W dłuższej perspektywie celem stają się także działania pozwalające na zabezpieczenie źródeł przychodu. Takimi działaniami często są posunięcia marketingowe, które często obejmują rabat lub inną formę bonifikaty, np. uzależnioną od wielkości obrotu z kontrahentem w danym okresie. Ma to budować długofalowe relacje handlowe z odbiorcami. Nie ma wątpliwości, że podatnik ma prawo zastosować upust cenowy, czy nawet w ramach bonusu dokonać sprzedaży za przysłowiową „złotówkę”.
 
Na gruncie podatku dochodowego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za przychód z działalności uznaje się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Nie ma znaczenia jaką cenę sprzedawca zażyczy sobie za sprzedawany towar lub oferowaną usługę.
 
Ustawa o VAT również nie ogranicza podatnika w tym zakresie, jak możemy przeczytać w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia b.r. przy założeniu, że inne przepisy prawne nie wykluczają takiej możliwości, udzielenie rabatu powoduje obniżenie podstawy opodatkowania. Ponadto organ podatkowy zaznaczył, że sprzedającemu towar z upustem przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia tych towarów.
 
Podkreślić należy, że powyższe dotyczy sytuacji, kiedy udzielenie znacznego upustu nie ma na celu obejścia przepisów prawnych. Dlatego każda transakcja tego typu musi mieć uzasadnienie ekonomiczne i zostać stosownie udokumentowana. Warto pamiętać o dobrym uargumentowaniu stosowanych rabatów, aby uniknąć nieprzyjemności ze strony organów podatkowych.
Potwierdzeniem tego jest art. 32 ustawy o VAT, który wprowadza pewien szczególny wyjątek. Zastosowanie znacznego upustu w transakcji handlowej pomiędzy podmiotami powiązanymi może prowadzić do podważenia rabatu przez organ skarbowy. Poprzez podmioty powiązane rozumieć należy w szczególności osoby spokrewnione lub związane stosunkiem pracy. I tak jeżeli Urząd Skarbowy uzna, że powiązania te miały wpływ na obniżenie ceny może samodzielnie ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Warto mieć to na uwadze i transakcje o takim charakterze umieć odpowiednio uargumentować, aby nie dawać organom podstawy do wątpliwości w uczciwość stron transakcji.
Podsumowując sprzedaż poniżej kosztu wytworzenia/kosztu zakupu służące jedynie obniżeniu podstawy opodatkowania, bądź zaniżenia podatku lub jego ominięcie może doprowadzić do konfliktu z organem podatkowym.
 
Źródła: gofin.pl / poradnikprzedsiebiorcy.pl
 
Opracował
Filip Polski
Solid Księgowość

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami