Zadzwoń do nas Napisz do nas

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Program pozwalający na dodatkowe oszczędzanie na emeryturę

Ustawa o PPK zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program mają być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.

 

Minimalna składka, płacona przez zatrudnionego i zatrudniającego, ma wynieść od 3,5 proc. do maksymalnie 8 proc. Składki odprowadzane przez pracownika odejmowane będą od kwoty netto, za to liczone będą od kwoty brutto.

 

Składkowanie:
• składka powitalna, jednorazowa ze strony budżetu państwa - 250 zł,
• dopłata roczna ze strony budżetu państwa - 240 zł (dopłaty z FP),
• składka podstawowa pracodawcy - 1,5 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (możliwa dodatkowa – do 2,5 proc.)
• składka podstawowa pracownika - 2 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (możliwa dodatkowa- do 2 proc.)

Kiedy PPK zacznie obowiązywać w mojej firmie

 

Wszystko zależy od wielkości zatrudnienia:
➡️ podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób – od 1 lipca 2019 r.
➡️podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r.
➡️podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób – od 1 lipca 2020 r.
➡️podmioty zatrudniające poniżej 20 osób oraz sektor finansów publicznych – od 1 stycznia 2021 r.

Czy muszę uczestniczyć w PPK

PPK są programem dobrowolnym, a zrezygnować z niego będzie można poprzez złożenie specjalnego oświadczenie. Pracownik, który zrezygnuje z PPK, co cztery lata będzie jednak do niego automatycznie zapisywany. Jeżeli nadal nie wyrazi chęci dokonywania wpłat, będzie musiał złożyć pracodawcy kolejne oświadczenie o rezygnacji.
Natomiast przystąpienie do PPK będzie możliwe w każdym czasie.

 

Osoby w wieku od 18 do 55 lat będą automatycznie zapisywane do PPK. W pozostałych przypadkach wszystko zależeć będzie od wieku osoby zatrudnionej. W przypadku osób, które:
➡️ukończyły 55. rok życia, ale nie mają więcej niż 70 lat – pracownik powinien samodzielnie złożyć wniosek o przystąpienie do PPK.
➡️ukończyły 70. rok życia – nie mają możliwości przystąpienia do PPK.

 

Czy programem PPK będą objęci wszyscy

Program skierowany jest do około 11,5 mln Polaków. Nie jest istotne czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy agencyjnej.

Środki zgromadzone w PPK, będą prywatną własnością uczestników programu.
Możliwość wypłaty zgromadzonych środków pojawia się w momencie osiągnięcia 60 lat albo 55 lat i uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Obligatoryjna wypłata środków następuje w przypadku ukończenia przez uczestnika 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków.

 

W PPK możliwe są następujące formy wypłat:
➡️25% jednorazowo,
➡️75% ratalnie przez 10 lat,
➡️100% w formie świadczenia małżeńskiego przez 10 lat,
➡️wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń na świadczenie okresowe lub dożywotnie.

Opracowała:
Patrycja Pławska
Solid Księgowość

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami