Zadzwoń do nas Napisz do nas

Opodatkowanie leasingu – zmiany od 2019r.

Nowe zasady rozliczania leasingu samochodów osobowych już od 2019 roku

Ostatnie chwile na leasing pojazdu z czynszem zaliczanym w całości do kosztów podatkowych.

 

Od 2019r. w życie wejdzie szereg zmian w ustawie o podatku dochodowym. Jedną z nich jest obowiązek zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tylko części raty czynszu leasingu samochodu osobowego, którego wartość początkowa przekracza 150 000 zł.

 

Limit 150 tys. zł dla odpisów amortyzacyjnych i opłat leasingowych

 

Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych z 24 sierpnia od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywać limit 150 tys. zł dla opłat wynikających m.in. z umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych (aktualnie nie obowiązuje tego rodzaju ograniczenie).

 

Projekt nowelizacji zakłada podniesienie limitu wartości początkowej samochodów osobowych, od której odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, z 20 tys. euro (ok. 86 tys. zł) do 150 tys. zł. Zatem wydatki na nabycie samochodu osobowego będą mogły być odpisywane w ciężar kosztów podatkowych do wysokości 150 tys. zł. Ta zmiana jest korzystna dla podatników.   

 

Limit 150 tys. zł dotyczyć ma jednak także opłat wynikających z umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych. Aktualnie obowiązujące przepisy takiego ograniczenia nie przewidują, co sprawia, że w przypadku drogich samochodów, ze względów podatkowych, to właśnie leasing był dotychczas korzystną alternatywą dla zakupu samochodu. Nowelizacja zamknie tę możliwość. Ograniczenie w zaliczaniu rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów dotyczyć ma opłat leasingowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

 

Ratunkiem – zawarcie umowy jeszcze w 2018r.

 

Metodą na przesunięcie negatywnych skutków nowelizacji jest zawarcie umowy leasingu samochodu osobowego jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów. Zgodnie z propozycją zmian do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019r. stosuje się przepisy ustaw podatkowych w brzmieniu dotychczasowym nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami