Zadzwoń do nas Napisz do nas

Odpowiedź autorespondera sposobem potwierdzenia otrzymania faktury korygującej

Sprzedawca, który wystawia fakturę VAT korygującą i obniża postawę opodatkowania VAT zobligowany jest do posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usług.

Sprzedawca, który wystawia fakturę VAT korygującą i obniża postawę opodatkowania VAT zobligowany jest do posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi. Jeżeli sprzedawca otrzyma potwierdzenie przed upływem złożenia deklaracji podatkowej, to ma prawo do korekty VAT należnego za dany okres rozliczeniowy. Otrzymanie potwierdzenia po terminie złożenia deklaracji uprawnia podatnika do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT za okres, w którym te potwierdzenie uzyskano.

 

W niektórych przypadkach posiadanie takiego potwierdzenia nie jest obowiązkowe. Jak wynika z art. 29a ust. 15 pkt. 4 już sama próba doręczenia faktury korygującej oraz odpowiednia dokumentacja potwierdzająca, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej uprawnia sprzedawcę do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

 

Organy podatkowe uważają, że właściwym sposobem potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest na przykład posiadanie potwierdzenia nadania przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pisemne potwierdzenie otrzymania faktury korygującej czy też potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną.

Niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lutego 2019 podtrzymuje decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Krakowa uznającą, "Potwierdzenia" otrzymania faktury korygującej od nabywcy towaru lub usługi nie jest obwarowane żadnymi warunkami formalnymi. Z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT nie wynika obowiązek wykazania przez podatnika, że adresat faktury korygującej zapoznał się z jej treścią. Przywołany przepis wymaga jedynie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru (w jakiejkolwiek formie).

 

Jeżeli więc wystawca faktury korygującej otrzyma informację zwrotną o doręczeniu wiadomości e-mail zawierającej elektroniczną wersję faktury korygującej (tj. w postaci autorespondera), wówczas będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art.29 a ust.13 ustawy o VAT.

 

Autor: Krzysztof Figarski - Solid Księgowość

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami