Zadzwoń do nas Napisz do nas

Ochrona danych osobowych

Doradzamy w zakresie realizacji wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, każde przedsiębiorstwo zatrudniające choćby jednego pracownika lub przetwarzające inne dane osobowe, np. Klientów, musi dysponować odpowiednią dokumentacją przetwarzania danych spełniającą wymogi rozporządzenia do art. 39a, ustawy o ochronie danych osobowych.


GIODO może nakładać na podmioty, które nie wykonują jego decyzji administracyjnych (np. decyzji nakazującej usunięcie wybranych naruszeń w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych), grzywny w celu przymuszenia. Brak dokumentacji lub inne uchybienia mogą łączyć się z karami do 10.000 dla osób fizycznych oraz do 50.000 zł dla osób prawnych za każde uchybienie w związku z niewykonaniem decyzji administracyjnej. Istnieją gotowe do uzupełnienia zestawy dokumentacji spełniającej wymagania wyżej wspomnianego rozporządzenia – np. dokumentacja przetwarzania danych osobowych RBDO.


Oprócz powyższych sankcji możliwych do nałożenia w trybie administracyjnym, przetwarzanie danych osobowych poza trybem określonym w ustawie jako przestępstwo jest zagrożone karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności, zgodnie z art. 49 ust. 1.
Oferta współpracy.Przedmiotem oferty jest wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych ze szkoleniem Administratora Danych Osobowych / Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

 

Pakiet podstawowy usług zawiera:

  • Inwentaryzacja zbiorów danych osobowych, opracowanie Rejestru Zbiorów;
  • Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego na podstawie materiałów dla pracowników wraz z zaświadczeniem o odbytym szkoleniu;
  • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz ze wzorami dokumentów (Rejestr Zbiorów Danych Osobowych, Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, Wzór Rejestru Zbiorów Danych Osobowych, Rejestr udzielonych upoważnień);
  • Opracowanie Instrukcji Zarządzania Systemem Przetwarzania Danych Osobowych;
  • Opracowanie standardowego wzoru Umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych;
  • Zgłoszenie zbioru danych / ABI do GIODO.

 

Pakiet rozszerzony usług zawiera wszystkie powyższe oraz:

  • objęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji przez konsultanta Solid Consulting;
  • dokonywanie okresowego sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania sprawozdania w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji

 

 

Oferta cenowa - dla firm prywatnych zatrudniających do 30 pracowników:

 

 

1.  w pakiecie podstawowym:

                   x opłata jednorazowa: 2999,00 zł netto

 

2. w pakiecie rozszerzonym:

         x opłata jednorazowa: 2799,00 zł netto oraz

         x opłata miesięczna za obsługę 300 zł netto/mc

 

W przypadku większych firm lub instytucji - ofertę przygotowujemy indywidualnie. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami