Zadzwoń do nas Napisz do nas

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019r.

Obowiązkowy split payment jednak od 1 listopada 2019r.

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą obowiązkową podzieloną płatność VAT (split payment). Obligatoryjny split payment wejdzie w życie jednak 1 listopada 2019 r. Słuchając postulatów przedsiębiorców postanowiono przesunąć datę wdrożenia split payment, czyli podzielonej płatności, z 1 września na 1 listopada br., tak, żeby były jeszcze dodatkowe miesiące na wdrożenie całego systemu.

Podzielona płatność – na czym polega?

Podzielona płatność została wdrożona ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku. W ustawie o VAT nowo dodany rozdział 1a dotyczy mechanizmu podzielonej płatności.

Split payment, czyli model podzielonej płatności dotyczy podatku VAT i funkcjonuje na terenie kilku krajów, jak np. Czechy, Turcja czy Włochy. Powodem wdrożenia takiego rozwiązania w wyżej wskazanych państwach, i tym samym w Polsce, jest powiększająca się luka podatkowa w VAT.

Jak wskazuje art. 108a ust. 1 zmienianej ustawy, ze split payment korzystają nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Wówczas płatności za zobowiązania z faktury dokonuje się na dwa rachunki bankowe:

•    wartość netto - na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób);
•    VAT - na specjalny rachunek VAT dostawcy.

 

Split Payment – jakich transakcji dotyczy?

 

Dotyczy transakcji, których wartość jest równa 15 tys. zł lub wyższa. Mówimy tu o transakcji, czyli niezależnie ile będzie płatności, gdy rozbijemy na kilka płatności, gdzie każda będzie mniejsza niż 15 tys. zł, to i tak trzeba będzie zapłacić systemem split payment. W związku z tym do ustawy o VAT powstaje nowy załącznik, w którym będą określone usługi i towary objęte obowiązkową podzieloną płatnością, których łącznie będzie 150, np. węgiel, metale, elektronika, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, części do samochodów. Obejmie także usługi budowalne, które dzisiaj objęte są odwrotnym obciążeniem.
Pojawi się konieczność umieszczania na fakturze adnotacji o podzielonej płatności, tj. „mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiej adnotacji będzie skutkował sankcją w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Taka sama sankcja ma być przewidziana dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w split payment, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami