Zadzwoń do nas Napisz do nas

Księga przychodów i rozchodów

KPiR służy do rejestrowania operacji gospodarczych w uproszczonej formie

Książka przychodów i rozchodów (KPiR) to forma opodatkowania, która dotyczy rejestru przychodów ze sprzedaży, zakupu towarów oraz innych wydatków zapisywanych w księdze po dokonaniu transakcji.

 

KPiR powinny prowadzić firmy, które nie przekroczyły rocznego limitu 1 200 000 euro zobowiązującego do prowadzenia pełniej księgowości, m.in.

 • osoby fizyczne
 • spółki cywilne osób fizycznych
 • spółki jawne osób fizycznych
 • spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą
 • osoby trudniące się działalnością na podstawie umów agencyjnych i umów-zleceń
 • osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej
 • duchowni, którzy zrezygnowali z prawa do opłacania ryczałtu

 

Do obowiązków naszego biura rachunkowego będzie należało:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretowanie i dokonywanie zapisów księgowych poszczególnych zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • przygotowywanie dowodów wpłat do należnych zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych: krajowych i zagranicznych

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami