Zadzwoń do nas Napisz do nas

Kasy fiskalne online – nowy rodzaj kas fiskalnych od 1 stycznia 2019r.

Rewolucja online w kasach fiskalnych. Niektóre branże pod szczególnym nadzorem.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy Prawo o miarach zostaną wprowadzone kasy online , które umożliwią przekazywanie informacji o transakcjach z kasy do systemu informatycznego CRP- Centralnego Repozytorium Kas. Wprowadzenie nowego rodzaju kas umożliwi skuteczniejszą kontrolę podatkową w zakresie podatku VAT, który notabene jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa.

 

Kasy online – jak to będzie działać?

Nowe kasy online poza zapisem w pamięci samej kasy, będą również przekazywać i to w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacje z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania.

 

Transfer danych będzie się odbywał przez sieć telekomunikacyjną. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika połączenie z CRP będzie czasowo utracone, podatnik będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji na kasie i do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesłanie tych danych w odstępach czasowych.

 

Branże „szczególnego ryzyka”

Ministerstwo Finansów zaznacza, że z powodu licznych sygnałów ze strony służb skarbowych wskazano obszary o podwyższonym ryzyku występowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji. W związku z tym firmy z tego obszaru podzielono na trzy kategorie, z trzema odrębnymi terminami obowiązkowego wejścia kas online:

 

  • Od 1 stycznia 2019r. kasy online będą musiały być stosowane przy sprzedaży paliw (benzyna, olej, gaz), naprawach samochodów w tym wulkanizacji.
  • Od 1 lipca 2019r. kasy online będą musiały być stosowane przy usługach astronomicznych, przez placówki stacjonarne, ale również te, które powstają sezonowo.
  • Od 1 stycznia 2020r. kasy online będą musiały być stosowane w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, w działalności budowlanej, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, w kancelariach prawnych, a także w obiektach służących do poprawy kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

 

Dofinansowanie do kas online i kary za brak przeglądu technicznego kasy

Nowe przepisy przewidują refundację w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł tylko w przypadku kupna całkowicie nowej kasy. Ministerstwo Finansów dopuszcza też możliwość stosowania kas, które będą działały na zasadzie umowy najmu, dzierżawy bądź leasingu, pod warunkiem, że będą one miały potwierdzenie prezesa Głównego Urzędu Miar.

 

Ustawa nakłada kary w wysokości 300 zł dla każdego przedsiębiorcy, który nie będzie miał obowiązkowego przeglądu technicznego posiadanej kasy. Obowiązek będzie weryfikowany na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy i zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas.

 

Ministerstwo Finansów szacuje, że w ciągu dziesięciu lat od wejścia w życie nowych przepisów z racji uszczelnienia systemu do budżetu wpłynie dodatkowe 11 mld zł.

 

Nowelizacja ma wejść w życie od 1 października 2018r.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami