Zadzwoń do nas Napisz do nas

Kadry i płace

Oferujemy kompleksowe usługi dla firm zatrudniających pracowników.

Dostarczamy sprawdzone rozwiązania z zakresu obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy najwyższy standard w ramach outsourcingu kadr i płac, a także optymalizację i ograniczanie kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników m.in. naliczanie list płac, prowadzenie akt osobowych pracowników, umów oraz innych dokumentów kadrowych.

 

Do obowiązków biura rachunkowego w PAKIECIE STANDARDOWYM będzie należało:

 • sporządzanie list płac dla różnych systemów wynagrodzeń,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • prowadzenie ewidencji urlopowej,
 • wystawianie na prośbę Pracodawcy zaświadczeń dla Pracowników o zarobkach i innych,
 • obliczanie obciążeń (ZUS, PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS i US,
 • przygotowywanie i wysyłka rocznych deklaracji PIT11 i PIT 40,
 • szczegółowe raportowanie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami Klientów,
 • reprezentowanie klienta w trakcie kontroli ze strony ZUS,
 • przygotowanie świadectwa pracy oraz informacji na temat archiwizacji akt osobowych.

 

Do obowiązków biura rachunkowego w PAKIECIE ROZSZERZONYM dodatkowo będzie należało:

 • przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem, m.in. umowa o pracę, aneksy do umów, oraz innych dokumentów związanych z zawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów,
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe,
 • monitorowanie ważności szkoleń BHP,
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych ( umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich).

 

Każdy pracodawca musi odbyć szkolenie bhp. Podstawowym obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy jest przeszkolenie pracowników z bhp przed podjęciem pracy i prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Realizujemy ten obowiązek w sposób ciekawy, terminowy i profesjonalny. Prowadzimy szkolenia:

 • wstępne – jest to instruktaż ogólny, który przeprowadzany jest przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków. Poddawani są mu wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy. Ponadto przeprowadzany jest także instruktaż stanowiskowy przeprowadzany na konkretnym stanowisku pracy.
 • okresowe - głównym zadaniem szkolenia okresowego bhp jest zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności pracowników
  w dziedzinie bhp. Ma na celu również zaznajomienie ich z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.Każdy Pracodawca musi odbyć szkolenie bhp. Podstawowym obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy jest przeszkolenie pracowników z zakresu bhp przed podjęciem pracy i prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Realizujemy ten obowiązek w sposób ciekawy, terminowy i profesjonalny.

Więcej na temat naszej oferty w zakresie bph / ppoż w zakładce "Obsługa bhp"

 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami