Zadzwoń do nas Napisz do nas

Jak rozliczyć PIT-11 uwzględniając tzw. ulgę dla młodych ?

Poprawne rozlicenie PIT-a rocznego z tzw. Ulgą dla młodych jest nie lada wyzwaniem

Wprowadzenie od 1 sierpnia 2019 ulgi dla młodych powoduje, że osoby do ukończenia 26. roku życia są zwolnieni z podatku od przychodów ze stosunku pracy oraz z umów zlecenia, do wysokości określonego limitu. Za pięć miesięcy 2019 r. limit wynosi 35 636,67 zł, w całym 2020 r. to 85 528 zł.

Czy wszystkie osoby korzystające z ulgi muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe

Obowiązek rozliczenia się z dochodów zwolnionych z podatku dotyczy osób, które w 2019 roku:

☑️ Otrzymały minimum jedną wypłatę, zanim ulga zaczęła obowiązywać,
☑️ Poza pracą na umowę zlecenie lub na etacie, uzyskali dochód również w inny sposób, np. prowadząc własną działalność gospodarczą,
☑️ Zarobiły więcej niż kwota limitu zwolnienia (ponad 35 636,67 zł).
☑️ Nie zgłosiły pracodawcy , że ulga ta ich obowiązuje lub nie podpisali oświadczenia i od ich pensji odprowadzane były zaliczki na podatek dochodowy.

Jak rozliczyć „PIT-0” na druku PIT-37

 

Ulgi dla młodych dotyczy część C formularza - „PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 148 USTAWY”.
W części C podaje się przychody objęte zwolnieniem dla młodych, a w części D nieobjęte zwolnieniem - np. w wierszu 1 należy rozpisać przychód ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej a w wierszu 3 z działalności wykonywanej osobiście o której mowa w art. 13 ustawy. W części D nie uwzględnia się przychodów wpisanych już w części C.
W rubryce 36 należy zsumować przychody wykazane w otrzymanej od pracodawcy informacji PIT 11 w pozycjach 36, 41 i 87, a w rubryce 38 przychody wykazane w PIT-11 pozycjach 55 i 88.
Suma z rubryk 36 i 38 nie może przekroczyć limitu 35 636,67 zł ! Po przekroczeniu limitu nadwyżka podlega opodatkowaniu i trzeba ją uwzględnić w części D formularza.
W przypadku rozliczenia z małżonkiem korzystającym z ulgi, analogicznie należy wypełnić rubryki 37 i 39. Limit 35 636,67 zł dotyczy każdego małżonka z osobna.

 

Składki na ubezpieczenie

 

„PIT-0” sprawił, że młodzi podatnicy otrzymują więcej „na rękę”, jednak ulga nie zwalnia ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki, których podstawę stanowi przychód zwolniony z podatku, nie podlegają jednak odliczeniu od dochodu.

Ta reguła ma duży wpływ na poprawne wypełnienie pozycji w PIT-37. W przypadku ubezpieczenia społecznego (podobnie należy postępować z ubezpieczaniem zdrowotnym), podatnik podaje w wierszu 106 kwotę składek pobranych przez płatnika (według PIT-11) pomniejsza o tę ich część, którą przypada na przychody wykazane w części C. Jeśli młody podatnik od 1 sierpnia do końca roku nie przekroczył limitu 35 636,67 zł, kwota pomniejszenia odpowiada składkom wykazanym w PIT-11 w pozycjach 70 i 71.

Inna sytuacja - dotyczy podatników, którzy uzyskali wyłącznie przychody z umów zlecenia

Należy zsumować kwoty z poz. 38 i 55 podatnik, odpowiednio kwoty z poz. 39 i 88 małżonek, a następnie ustalić udział procentowy przychodów zwolnionych w obliczonej sumie, czyli w przypadku podatnika udział kwoty z poz. 38 w sumie kwot z poz. 38 i 55, a w przypadku małżonka udział kwoty z poz. 39 w sumie kwot z poz. 39 i 88. Tak ustalony udział odpowiada tej części zapłaconych składek, która pomniejsza kwotę zapłaconych składek (wykazywaną przez płatnika w poz. 69, 70 i 71 informacji PIT 11).

 

Opracowała
Patrycja Pławska
Solid Księgowość

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami