Zadzwoń do nas Napisz do nas

EMERYTURA PLUS

Dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści w tym roku otrzymają jednorazowo 1100 zł brutto.

 

Ustawa na temat świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów została uchwalona przez Sejm 04 kwietnia.

 

  1. Kiedy, ile i dla kogo trzynasta emerytura 2019.

 

Data pierwszej wypłaty ma nastąpić już w maju 2019. Terminy wypłat będą kolejno od 1 do 25 dnia miesiąca wypłacenia świadczenia.

Trzynastka będzie wypłacona razem z emeryturami czy też rentami.

 

Wysokość jednorazowego świadczenia emerytalnego ma wynosić dokładnie tyle, co minimalna emerytura w danym roku.

 

Zgodnie z ustawą świadczenie otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

 

  1. Koszt wprowadzenia trzynastek dla emerytów.

 

Wypłata trzynastych świadczeń dla emerytów kosztowałaby Polski rząd około 8-9 mld zł rocznie. Dla porównania koszt wypłaty świadczenia 500+ na pierwsze dziecko kosztowałby polski budżet około 17-20 mld zł.

 

Źródło: https://kadry.infor.pl/

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami