Zadzwoń do nas Napisz do nas

Dokumentacja cen transferowych

Na zlecenie przygotowujemy dokumentację cen transferowych

Zapraszamy do skorzystania z usług w zakresie opracowania dokumetacji cen transferowych.

 

W celu dokonania wyceny usługi prosimy o kontakt mailowy i przedstawienie poniższych informacji:

 

  • opis przedmiotu transakcji
  • wskazanie podmiotów identyfikowanych przez firmę

  • załączenie schematu organizacyjnego Grupy, w której funkcjonuje firma, ewentualnie jej opisu

  • wskazanie branży/ branż w jakich działa firma, jak również podmioty z nią powiązane (np. produkcja, usługi, handel, B+R)

  • lista transakcji zidentyfikowanych przez firmęjako podlegających obowiązkowi dokumentacyjnymi w zakresie cen transferowyc

  • zestawienie obrotów (z kont rozrachunkowych) z powyższymi podmiotami za rok dla któego ma być sporządzona dokumentacja cen transferowych

     

 Na podstawie powyższych informacji z przyjemnością przygotujemy dla Państwa ofertę na sporządzenie dokumentacji cen transferowych.

 

Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@solidksiegowosc.pl

 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami