Zadzwoń do nas Napisz do nas

Do 28 lutego – roczna informacja o składkach ZUS

Roczna informacja o składkach ZUS potwierdza wysokość przekazanych za pracownika składek. Pracodawcy muszą przekazać ją pracownikom do końca lutego.

Do 28 lutego 2018 r. pracodawcy są zobligowani przekazać pracownikom roczną informację o składkach ZUS. Zwolnieni z tego obowiązku są pracodawcy, którzy przekazują zatrudnionym miesięczne raporty ZUS, chyba, że pracownik zwróci się z prośbą o wystawienie rocznego wykazu składek.

 

Informacja o składkach ZUS może być sporządzona na formularzu ZUS IMIR lub w dowolnej innej formie (np. jako wydruk z programu księgowo – kadrowego przedsiębiorstwa lub w formie elektronicznej jeśli pracownik zaakceptuje takie rozwiązanie). Ważne, by dokument zawierał składki ZUS w rozbiciu na poszczególne miesiące.

 

Przypominamy, że informacja roczna o składkach ZUS powinna zawierać identyczne dane, jakie zostały wykazane w dokumentach rozliczeniowych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, w dokumencie należy wskazać symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami