Zadzwoń do nas Napisz do nas

Czy faktura za reklamę na Facebook’u jest kosztem podatkowym?

Według Dyrektora KIS faktura za reklamę na Facebook’u nie dokumentuje w sposób należyty wydatku poniesionego na promocję. To wyklucza to możliwość uznania wydatku za koszt podatkowy.

Reklama Facebook’u to bardzo skuteczna forma promocji, nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy chętnie z niej korzystają. Ale czy taki wydatek można wliczyć w koszty firmy?

 

Kiedy wydatek jest kosztem uzyskania przychodu?

Zgodnie z ustawą o podatku o PIT wydatek może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli:

  • został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie jest wymieniony w art. 23 ustawy o PIT, jako wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów,
  • jest należycie udokumentowany.

Dodajmy, że wszystkie trzy przesłanki muszą być spełnione łącznie.

 

Faktura za reklamę na Facebook’u a koszty uzyskania przychodu

W przypadku reklamy na Facebook’u spełnione są dwie pierwsze przesłanki dotyczące kosztów uzyskania przychodu. Problematyczna jest natomiast kwestia należytego dokumentowania wydatku. Dlaczego? Ponieważ faktura za reklamę na Facebook’u nie zawiera daty wystawienia dokumentu.

 

Według KIS reklama na Facebook’u to nie koszt podatkowy

 

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej faktura bez daty wystawienia nie dokumentuje należycie wydatku (interpretacja indywidualna 0114-KDIP3-1.4011.451.2017.1.ES z 8 lutego 2018 r.), dlatego faktura za reklamę na Facebook’u nie może być kosztem prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Dyrektor KIS przywołał art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymfaktura powinna zawierać:

  • datę wystawienia;
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.

 

W opinii urzędnika nie mają znaczenia zapisy regulujące tę kwestię, zamieszczone na portalu Facebook.

 

 

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami